Upadłość konsumencka

Bezpieczeństwo i szansa na nowe otwarcie dla Ciebie i Twoich bliskich

Plan Spłaty Wierzycieli

Co to jest plan spłaty? Postępowanie upadłościowe kończy się bądź całkowitym umorzeniem zobowiązań, jeśli sytuacja upadłego w oczywisty sposób wykazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat, bądź ustaleniem planu spłaty przynajmniej części zobowiązań w terminie maksymalnie do 36 miesięcy.  Plan spłaty ma charakter przede wszystkim wychowawczy stąd całkowite umorzenie zobowiązań bez jego Read more about Plan Spłaty Wierzycieli[…]

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wiele osób zastanawia się czy warto jest ogłosić upadłość konsumencką. Jedną z przesłanek, które wpływają na owe wątpliwości jest strach przed wpisaniem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (dalej RDN), ponieważ osoba ogłaszająca upadłość konsumencką jest z urzędu wpisywana do RDN. Sprawdźmy więc co to jest RDN i na czym tak naprawdę polega. Co to jest RDN? Read more about Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych[…]

Jak Kończy się Postępowanie Upadłościowe?

Jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, postępowanie upadłościowe może trwać kilka miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet kilka lat. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sytuacji dłużnika oraz rodzaju majątku, którego likwidację będzie przeprowadzał syndyk. Jednak samo zakończenie postępowania zawsze odbędzie się w formie ustalenia planu spłaty lub umorzenia zobowiązań bez jego ustalania. Standardowym rozwiązaniem jest oczywiście Read more about Jak Kończy się Postępowanie Upadłościowe?[…]

Ogłoszenie Upadłości a Działalność Gospodarcza

Jak wskazuje sama nazwa instytucji, której poświęcamy uwagę na naszym blogu, tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podstawowym warunkiem do jej ogłoszenia jest nieprowadzenie takiej działalności (brak statusu przedsiębiorcy). To oczywiście ogólny wymóg, ale jak to zazwyczaj bywa diabeł tkwi w szczegółach, które postaram się przystępnie rozjaśnić na fikcyjnym przykładzie: Jan prowadzi działalność gospodarczą Read more about Ogłoszenie Upadłości a Działalność Gospodarcza[…]

Jakie Przedmioty Może Zająć Syndyk?

Wiele osób po ogłoszeniu upadłości obawia się spotkania z syndykiem i perspektywy zajęcia wszystkich posiadanych dóbr. Warto zatem wiedzieć jakie składniki nie wejdą do masy upadłości. Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach, czynności syndyka podlegają tym samym przepisom Kodeksu postępowania cywilnego, co egzekucja komornicza. Art. 829 Kpc Nie podlegają egzekucji:  1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, Read more about Jakie Przedmioty Może Zająć Syndyk?[…]

Upadłość Małżonków

Co robić, kiedy kłopoty finansowe małżeństwa doprowadzą do jego niewypłacalności?  Poniżej opisujemy przepisy odpowiadające na postawione pytanie. Obecnie Prawo upadłościowe nie przewiduje możliwości wspólnego ogłoszenia upadłość konsumenckiej przez małżeństwo. Zatem w standardowej sytuacji, tj. ustawowej wspólności majątkowej (w uproszczeniu współwłasność całego majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa) małżonkowie powinni złożyć do sądu osobne wnioski i dodatkowo Read more about Upadłość Małżonków[…]